Announcements
2020-2021 Güz Yarıyılı Ortak Seçmeli Dersler İle Alan Dışı Seçmeli Derslerin Dönem Sonu Sınav Takvimi
28 December 2020 | 11:30

Gazi Üniversitesi Eğitim Komisyonunun 22.12.2020 tarihli toplantısında kabul edilen "2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Çevrim İçi Dönem Sonu Sınavların Ölçme ve Değerlendirme Esasları" uyarınca dönem sonu sınavları ÖYS üzerinden sınav aktivitesi kullanılarak yapılabilecektir. Ölçme ve değerlendirme etkinlikleri her bir akademik birimin ilgili kurullarınca alacağı kararlar göz önünde bulundurularak çevrim içi sınavın yanı sıra performans görevi, ödev, proje gibi alternatif etkinliklerle de gerçekleştirilebilir.

Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (GUZEM) tarafından yönetilen ÖYS üzerinden tamamen çevrim içi ortamda yapılacak olan dönem sonun sınavları, tüm birimler için 18-29 Ocak 2021 tarihleri arasında, iki haftalık süre içerisinde tamamlanacaktır.

Üniversitemizin ‘ortak ders' uygulamalarının sonucu olarak;

  1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 5 inci maddesinin ı fıkrası uyarınca müfredatta bulunan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin dönem sonu sınavı 20 Ocak 2021 Çarşamba günü saat: 10.30'de
  2. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 5 inci maddesinin ı fıkrası uyarınca müfredatta bulunan Türk Dili dersinin dönem sonu sınavı 21 Ocak 2021 Perşembe günü saat 14:00'de
  3. Alan dışı seçmeli derslerin; dönem sonu sınavlarının 22 Ocak 2021 Cuma günü Saat 18.00'de,
  4. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 5 inci maddesinin ı fıkrası ile Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Kriterleri uyarınca Türkçe programların müfredatında bulunan yabancı dil derslerinin; dönem sonu sınavlarının 23.01.2021 Cumartesi günü; 1. Sınıflar için saat 10.00-12.00 arasında,  2. sınıflar için saat 13.00-15.00 arasında,  3.sınıflar için saat 16.00-18.00 arasında, 4. sınıfların Tıp, Sağlık Bilimleri, Eczacılık ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri için saat 18.30-20.30 arasında, Spor Bilimleri, Fen ve Teknoloji Fakültesi öğrencileri için saat 19.00-21.00 arasında

​Yapılacaktır.

Other Announcements