Announcements
2547 Sayılı Kanunun 5ı maddesinde tanımlı dersler ile Alan Dışı Seçmeli Derslerin Ara Sınav Takvimi
25 March 2021 | 16:10

Gazi Üniversitesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Çevrim İçi Ara Sınav Uygulama Esasları uyarınca ara sınav ve mazeret sınavları ÖYS üzerinden sınav aktivitesi kullanılarak yapılabilecektir. Ölçme ve değerlendirme etkinlikleri her bir akademik birimin ilgili kurullarınca alacağı kararlar göz önünde bulundurularak çevrim içi sınavın yanı sıra performans görevi, ödev, proje gibi alternatif etkinliklerle de gerçekleştirilebilir.

Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (GUZEM) tarafından yönetilen ÖYS üzerinden tamamen çevrim içi ortamda yapılacak olan ara sınavlar sistemdeki yoğunluk dikkate alınarak 12-25 Nisan 2021 tarihleri arasında, mazeret sınavları 03-09 Mayıs 2021 tarihleri arasında tamamlanacaktır.

Üniversitemizin ‘ortak ders' uygulamalarının sonucu olarak;

  1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 5 inci maddesinin ı fıkrası uyarınca müfredatta bulunan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin ara sınavı 12 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 10:30'da; Mazeret sınavı 03 Mayıs 2021 Pazartesi saat 11:00’da,
  2. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 5 inci maddesinin ı fıkrası uyarınca müfredatta bulunan Türk Dili dersinin ara sınavı 15 Nisan 2021 Perşembe günü saat 14:00’da';  Mazeret sınavı 05 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 14:00’da,
  3. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 5 inci maddesinin ı fıkrası ile Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi kriterleri uyarınca Türkçe programların müfredatında bulunan yabancı dil derslerinin; Ara sınavları 17 Nisan 2021 Cumartesi günü 1. sınıflar için saat 10:00-12:00 arasında, 3. sınıflar için saat 14:00-16:00 arasında,  18 Nisan 2021 Pazar günü 2. sınıflar için saat 14:00-16:00 arasında, 4. sınıflar için saat 17:00-19:00 arasında; Mazeret sınavları 08 Mayıs 2021 Cumartesi günü 1.ve 3. sınıflar için saat 10:00-12:30 arasında, 2. ve 4.sınıflar için saat 13:30-15:30 arasında,  
  4. Alan dışı seçmeli derslerin; Ara sınavları 16 Nisan 2021 Cuma Günü saat 18:00'da; Mazeret sınavları 07 Mayıs 2021 Cuma günü saat 18:00’da,

Yapılacaktır.

 

Other Announcements