Announcements
2547 Sayılı Kanunun 5ı maddesinde tanımlı dersler ile Alan Dışı Seçmeli Derslerin Dönem Sonu Sınav Takvimi
20 May 2021 | 13:46

Gazi Üniversitesi Eğitim Komisyonunun 18.05.2021 tarihli toplantısında kabul edilen "2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Çevrim İçi Dönem Sonu Sınavları Ölçme ve Değerlendirme Esasları" uyarınca dönem sonu sınavları ÖYS üzerinden sınav aktivitesi kullanılarak yapılabilecektir.

Ölçme ve değerlendirme etkinlikleri her bir akademik birimin ilgili kurullarınca alacağı kararlar göz önünde bulundurularak çevrim içi sınavın yanı sıra performans görevi, ödev, proje gibi alternatif etkinliklerle de gerçekleştirilebilir. GUZEM tarafından yönetilen ÖYS üzerinden tamamen çevrim içi ortamda yapılacak olan dönem sonu sınavları, tüm birimler için 14-25 Haziran 2021 tarihleri arasında, iki haftalık süre içerisinde tamamlanacaktır.

Üniversitemizin ‘ortak ders' uygulamalarının sonucu olarak;

  1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 5 inci maddesinin ı fıkrası uyarınca müfredatta bulunan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin dönem sonu sınavı ayrıntıları aşağıdaki linkte belirtildiği şekilde 14-17 Haziran 2021 tarihleri arasında,
  2. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 5 inci maddesinin ı fıkrası uyarınca müfredatta bulunan Türk Dili dersinin dönem sonu sınavı 17 Haziran 2021 Perşembe günü saat 14:00'de
  3. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 5 inci maddesinin ı fıkrası ile Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Kriterleri uyarınca Türkçe programların müfredatında bulunan yabancı dil derslerinin; dönem sonu sınavları 19 Haziran 2021 Cumartesi günü; 1. Sınıflar için saat 10.00-12.00 arasında, 3. sınıflar için saat 14.00-16.00 arasında, 20 Haziran 2021 Pazar Günü 2. sınıflar için saat 10.00-12.00 arasında, 4. sınıflar için 14.00-16.00 arasında, 
  4. Alan dışı seçmeli derslerin; dönem sonu sınavları18 Haziran 2021 Cuma günü saat 18.00'de,

Yapılacaktır.Bilgilerinize

 

2020-2021 Bahar Dönemi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi Dönem Sonu Sınav Tarihleri

Other Announcements