Ortak ve Seçmeli Dersler Birimi

● Alan dışı seçmeli ders önerilerini toplar,

● Alan dışı seçmeli derslerin açılması, şubelendirilmesi, kontenjanlarının belirlenmesi, derslerin gün, saat ve mekânlarının belirlenmesi ile ilgili işlemleri yapar,

● Üniversite havuzunda açılmasına karar verilen alan dışı seçmeli derslerin ders tanımlama formlarının Eğitim Planlama Birimi aracılığı ile Eğitim Komisyonu’na sunulmasını sağlar,

● Üniversite havuzunda açılmasına karar verilen alan dışı ve ortak seçmeli derslerin listesini, ders tanımlama formlarını ve derslere ilişkin varsa diğer bilgilerini Ortak ve Seçmeli Dersler Biriminin internet sayfasında ilan eder.