Eğitim Dili Türkçe Olan Alan Dışı Derslerin Ders Tanımlama Formları

Her dönem açılacak olan alan dışı seçmeli dersler değişiklik gösterebilmektedir.  Açılacak olan alan dışı seçmeli dersler duyurular ile ilan edilecektir.

Ağır Metaller ve Toksik Etkileri

Akılcı Antibiyotik Kullanımı

Anadolu Yemek Kültürü Tarihi

Antik Biyokimya

Arapçaya Giriş

Aromaterapiye Giriş

Asya’dan Avustralya’ya Tasar Kültürü

Avrupa Birliği Proje Hazırlama Eğitimi

Bağlama

Batı Müziği Genel Kültür Bilgisi

Bedenin Dili

Beden Dili-Sözsüz İletişim

Beden Eğitimi ve Spor

Beyin, Dil ve Düşünce

Bilgi Okuryazarlığı

Bilgisayar Destekli İlustrasyon

Bilgisayar Uygulamalı İstatistik

Bilim Dili Türkçe

Bilim Felsefesi

Bilim Tarihi

Bilim ve Teknolojideki Toplumsal İkilemler

Bilimde Kadınlar

Bilişim Mesleğinin Temelleri

Bilişsel Gelişim ve Dil

Bitkilerde Fonksiyonel Genom ve Proteom Analizi

Biyoçeşitlilik ve Koruma

Biyoenerjinin Yaşantımıza Etkileri ve Uygulama Yöntemleri

Biyomimikri

Blokzinciri

Bor Kimyası ve Teknolojileri

Böceklerle Taşınan Hastalıklar

Böceklerin Dünyamızdaki Yeri

Bütüncül Beslenme ve Sağlıklı Yaşam

Caz ve Rock Tarihi

Cinsel Suçlarda Hukuki Süreç

Çağdaş Yunan Diline Giriş

Çağdaş Yunanca Metinler

Çalışma Yaşamı ve İnsan Kaynakları Yönetimi

Çeviri (Türkçe-İngilizce)

Çevre Kirliliği ve Ekolojik Etkileri

Çevre Sorunları ve Çevre Etiği

Çevre Sorunları ve Elektromanyetik Kirlilik

Çevre Turizmi

Çevre Yönetiminde Güncel Uygulamalar

Çevresel Biyoetik ve Güvenlik

Desen

Dijital Eğitsel İçerik Hazırlama

Dijital İçerik Hazırlama

Dijital Reklam ve Sosyal Medya

Dil Felsefesi

Doğada Biyoloji

Dünya Kentleri

Edebi Metinlerde Felsefe

Egzersiz ve Spor Psikolojisi

Eğitimde Yaratıcı Drama Uygulamaları

Ekosistem Hizmetleri

Ekoturizm

Eleştirel Eğitim

Endüstriyel Tasarımda Sistem Analizi

Engellilerde Spor ve Sınıflandırma

Engellilerle İletişim

Engelsiz Toplum Yaratmak

Eskicağ Anadolu Mimarlığı

Etkili Öğrenme Öğretme Strateji ve Uygulamaları

Etkili Sunum Teknikleri

Ev ve Süs Hayvanları Bakımı

E-Ticaret

Farsça Metinler

Felsefede Aşk ve Etik

Finans ve Hukuk Okuryazarlığı

Film Eleştirmenliği

Fitness

Fonksiyonel Gıdalar

Fransızca

Futbol Uygulamaları

Geçmişten Günümüze Sinema

Gençlik Edebiyatı

Genel ve Teknik İletişim

Gıda Katkı Maddeleri

Gıdalarda Mikotoksinler

Girişimcilik

Girişimcilik ve Proje Yönetimi

Girişimcilik Sosyolojisi

Gitar

Göktürk Yazısı

Gönüllülük Çalışmaları

Görsel İletişim Tasarımı

Görsel Okuryazarlık

Görsel Sanat Uygulamaları

Göz ve Görme Sağlığı

Grafik Tasarım

Güncel Kimyada Seçilmiş Konular

Güncel Web Teknolojileri

Günlük Hayatta Biyoteknoloji

Hayata Sosyolojik Bakış

Herkes İçin Bilim: Bilimsel Okuryazarlık ve Bilim İletişimi

Heykel

Homeopatiye Giriş

İBNİ SİNA

İçten Yanmalı Motorlarda Alternatif Yakıtlar ve Yeni Yanma Modelleri

İletişim ve İkna Teknikleri

İleri Bilgisayar Uygulamalı İstatistik

İlkyardim

İmmünogenetik

İnovasyon ve Girişimcilik

Inovasyon ve Teknoloji Yönetimi

İnsan Hakları

İnsansız Hava Araçları

İş Analizi ve Değerlendirme

İş Hayatına Geçişte Kariyer Planlama

İşletme Yönetimi

Japonca Metin Okuma

Japonca

Kamu Diplomasisi Dünya Örnekleri ve Türkiye Uygulaması

Kanun

Karayolu Ulaşımında Yeni Teknolojiler

Karbonhidratlar ve Sağlık

Kaval

Kırgız Türkçesi

Kick Boks

Kozmetik Mikrobiyolojisi

Kök Hücre Biyolojisi

Kültür ve Endüstri İlişkileri

Kültürler Arası Beslenme

Kültür Rotaları

Laboratuvar Hayvanlarında Deneysel Modellemeler

MATLAB ile Programlamanın Temelleri

Medya Okuryazarlığı

Mekanik Titreşimler ve Akustik Tarihine Giriş

Metin Çözümlemeleri

Metin Yazarlığı

Mitolojide Tıbbi Bitkiler

Model Uçak Yapımı

Müzikle Sosyalleşme

Nesnelerin İnterneti

Ney

Nükleer Radyasyon Detektörleri

Obezite ve Beslenme

Optik Uygulamaları ve Akıl Yürütme

Organik Besinler

Osmanlıca

Osmanlı Türkçesine Giriş

Oyun ve Oyunlaştırma

Patent Hazırlama Teknikleri

Popüler Parçacık Fiziği

Pratik Yaşamda Toksikoloji

Probiyotikler, Prebiyotikler ve Mikrobiyota

R ile Biyoist

Resim

Sağlığın Geliştirilmesi

Sağlıklı Besin Kavramı

Sanat ve İnsan

Satranç Öğretimi

Seramik

Ses Eğitimi

Serbest Radikaller ve Antioksidanlar

Sinemada Anlatım

Siyaset Bilimi

Siyasetname Okumaları

Sosyal Sorumluluk ve Etik

Spor Kardiyolojisi ve Kalp Sağlığını Koruma

Spor ve Oyunların Fiziği

Sürdürülebilir Çevre İçin Atık Yönetimi

Sürdürülebilir Kalkınma ve Alternatif Enerji Kaynakları

Şiddetle Mücadele Yaklaşımları

Tarihi Çevre Koruma

Temel Astronomi Konularında Okuryazarlık

Temel Farsça

Temel Fotoğrafçılık

Ticari Ekonomik ve Finansal İstihbarat

Toksik Dünyayı Anlamak

Toplum Karşısında Lider Olma

Toplumsal Cinsiyet

Toplumsal Değişim ve Sanat

Trafik Kültürü

Turizm

Türk Dış Ticret Tarihi

Türk-Alman Göçmen Edebiyatı

Uygulamalı Moleküler Dinamik Simülasyon

Üreme Sağlığı

Veri Düzenleme ve Sunumu Amacıyla Kullanılan Bazı Bilgisayar Programları ve Temel Microsoft Office Uygulamaları

Veri Görsellestirme

Web Okuryazarlığı ve Bilgiye Erişim

Yapıcı (Maker)-Merkezli Öğrenme Uygulamaları ve Doğaçyapma

Yaratıcı Drama

Yaratıcı Düşünme ve İnovasyon

Yaratıcı Yazma Teknikleri

Yaşadığımız Ülke Türkiye

Yaşam Döngüsü ve Beslenme

Yasam ve Kariyer Planlama

Yaşamda Analitik Kimya

Yenilenebilir Enerji Sistemleri

Yerel Yönetimler ve Spor

Yoga

Yöneticilik Becerileri

Yükseköğretimin Yönetimi

Yüzme

Zekâ Oyunları

X-ışınları